Връзки

Българска Тъгровско-Промишлена Палата
 
Македонско-Българска Стопанска Камара
 
Посолство на Република Македония в България
 
Посолство на Република България в Македония