Контакти

адрес:
гр. София, п.к. 1303, район „Възраждане“, кв. „Зона Б 5“, ул. „Българска морава“ № 22

телефон:
+359 2 884 777
+359 888 777 666

електронна поща:
bul.mak.chamber@gmail.com