Историческа справка

Интегрирането на Западните Балкани в общо европейския дом е процес на синергия и сътрудничество между балканските народи и икономики.

Особено важно е сътрудничеството между страните от ЕС и кандидатите за европейско членство, каквито са отношенията между председателстващата ЕС Република България и подготвящата се за членство в ЕС Република Македония.

След подписване на 02.08.2017 год. Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония пред бизнеса се разкриват възможности и отговорности за икономическата интеграция между двете съседни страни.

Консолидирането на националните пазари на балканските страни е предпоставка за формиране на общ регионален икномически субект с потенциал за формиране на обща икономическа политика в отрасъл икономика, енергетика, транспорт и цифровизация.

Българо Македонска търговско промишлена палата насочва дейността си за формиране на благоприятни условия за икономическото и техническо сътрудничество и технологичен и културен обмен между икономическите субекти от Р. България и р. Македония.

На 02.03.2018 год. по инициатива на БТПП се проведе Учредително събрание на Българо Македонска Търговско Промишлена Палата, на което участваха Посланикът на Република Македония Н.Пр. господин Марян Гьорчев, председателят на Българско Търговско Промишлена Палата господин Цветан Симеонов, председателят на Македонско Българската стопанска камара господин Зоре Темелковски и представители на фирми и организации желаещи развитие на двустранните отношения и разширяване на сътрудничеството и обмена в икономиката и обществения живот..

Българо Македонска Търговско Промишлена Палата бе вписана в Търговския регистър на 15.05.2018 год. с ЕИК 205109219.

Учредителното събрание на БТПП избра ръководство в състав: председател Пламен Павлов, заместник председател Гина Стоянова, член Теодор Минков и контрольор Ангел Станев.